Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

 

 

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2015 r., a więc moment, do którego wiele podstawowych stacji kontroli pojazdów będzie miało prawo wykonywania niektórych dodatkowych badań technicznych zastrzeżonych dla stacji okręgowych oraz pojazdów powyżej 3,5 t dmc. W związku z tym wielu przedsiębiorców odkładało na ostatnią chwilę konieczność uzyskania nowego poświadczenia warunków lokalowych i wyposażenia swoich stacji. W artykule opisano położenie prawne tych właścicieli SKP, którzy nie zdołają uzyskać stosownej decyzji dyrektora TDT do końca tego roku.

 

 

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2015 r., a więc moment, do którego wiele podstawowych stacji kontroli pojazdów będzie miało prawo wykonywania niektórych dodatkowych badań technicznych zastrzeżonych dla stacji okręgowych oraz pojazdów powyżej 3,5 t dmc. W związku z tym wielu przedsiębiorców odkładało na ostatnią chwilę konieczność uzyskania nowego poświadczenia warunków lokalowych i wyposażenia swoich stacji. W artykule opisano położenie prawne tych właścicieli SKP, którzy nie zdołają uzyskać stosownej decyzji dyrektora TDT do końca tego roku.

Okres pandemii oraz ostatnia zmiana przepisów, dotycząca możliwości czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu, wpływa znacząco na liczbę badań technicznych przeprowadzanych w stacjach kontroli pojazdów, dopuszczających pojazdy do ruchu po czasowym wycofaniu. Drugą grupą pojazdów odwiedzających SKP są pojazdy wyrejestrowane, których ponowna rejestracja jest możliwa. W artykule omówiono warunki dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu lub wyrejestrowaniu.

Na Słowacji obo­wiązkowe badanie techniczne i kontrola emisji spalin odbywają się osobno w odrębnych placów­kach.  Do niedawna w całym kraju były 142 sta­cje kontroli technicznej i 220 stacji kontroli emisji. Jed­nak z końcem czerwca 2017 r. słowacki rząd zatwierdził ustawę, która liberalizuje rynek usług związanych z obo­wiązkowymi przeglądami pojazdów. Zdaniem minister­stwa placówek jest za mało. Świadczy o tym długi czas oczekiwania na przegląd, który sprawia, że aktualnego przeglądu technicznego nie ma 130 000 pojazdów, a bez świadectwa kontroli emisji spalin porusza się 120 000 po­jazdów. Jak często samochody podlegają badaniom i kontroli emisji spalin oraz jakie obowiązują na Słowacji ceny – o tym w artykule.

Nieraz na pierwszy rzut oka widać, że pojazdy uprzywilejowane nie spełniają niektórych warunków technicznych, znacząco różniąc się od pojazdów „cywilnych”. Wtedy rodzi się pytanie: jak podejść do badania technicznego takiego pojazdu? Jakie dodatkowe warunki musi spełnić, żeby być pojazdem uprzywilejowanym? Na te pytania udziela odpowiedzi autor w swoim artykule. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” okresowe badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych przeprowadza się corocznie bez względu na datę ich pierwszej rejestracji.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock