Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Ustawodawca ustawicznie ogranicza możliwość dokonywania zmiana konstrukcyjnych w pojazdach. Dotychczas narzędziem limitującym taką możliwość było narzucanie dodatkowych warunków technicznych lub konieczności uzyskania opinii jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków. W projekcie nowej ustawy o akcyzie zastosowano nowy środek o charakter ze fiskalnym, tj. w postaci nałożenia podatku akcyzowego w przypadku dokonania takiej zmiany. Wprowadzenie nowych uregulowań ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami. Podatnik w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy będzie miał obowiązek złożenia deklaracji akcyzowej. Jak zmieni się prawo w tym zakresie i jakie jeszcze wprowadzono obowiązki dla właścicieli przerabianych pojazdów? Odpowiedź w artykule.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock