Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

Przepisy umożliwiające poruszanie się po pol­skich drogach tzw. „anglików” obo­wiązują od 15.08.2015. Po pół roku od ich wprowadzenia pojawią się pierwsze problemy. Chodzi m.in. o  sytuacje, w których sprowadzony „anglik” jest dopuszczony do ruchu po przeprowadzeniu badania tech­nicznego przed rejestracją, a na następnym badaniu ma już prze­łożoną kierownicę na lewą stronę i brak śladu po tej operacji w dokumentach. Innym źródłem problemów, omówionych w artykule, jest nowa adnotacja w dowodzie rejestracyjnym o treści kierownica po prawej stronie. Jak diagnosta ma podchodzić do badania takiego pojazdu, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja o kierownicy po prawej stronie po­jazdu, a faktycznie znajduje się ona z jego lewej strony.

Rząd przygotował pakiet zmian podatkowych, który potocznie nazywany jest „Polskim Ładem”. Nasz polski system podatkowy jest obecnie chyba jednym z najgorszych w Europie. Obecnie mamy do czynienia z kolejną próbą uregulowania podatków. Dokument zawierający sam projekt ustawy bez uzasadnienia zawiera ponad 220 stron. Dlatego autor skupił się na omówieniu tylko jego drobnej części związanej z użytkowaniem pojazdu w firmie i leasingiem. W materiale przytoczone zostały fragmenty treści projektu ustawy wraz z komentarzem autora artykułu. Można będzie dowiedzieć się, jakie podatki rozwiązania zaordynowano w projekcie dla przedsiębiorców użytkujących pojazdy i czy faktycznie będą one korzystniejsze.

Ustawodawca ustawicznie ogranicza możliwość dokonywania zmiana konstrukcyjnych w pojazdach. Dotychczas narzędziem limitującym taką możliwość było narzucanie dodatkowych warunków technicznych lub konieczności uzyskania opinii jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków. W projekcie nowej ustawy o akcyzie zastosowano nowy środek o charakter ze fiskalnym, tj. w postaci nałożenia podatku akcyzowego w przypadku dokonania takiej zmiany. Wprowadzenie nowych uregulowań ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami. Podatnik w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy będzie miał obowiązek złożenia deklaracji akcyzowej. Jak zmieni się prawo w tym zakresie i jakie jeszcze wprowadzono obowiązki dla właścicieli przerabianych pojazdów? Odpowiedź w artykule.

Obecnie trwają w Senacie RP intensywne prace nad zmianą stawek podatku akcyzowego od samochodów. Projektodawcy zakładają, że nowe stawki mają wejść w życie od nowego roku i uzależnić wysokość podatku nie od wartości pojazdu i pojemności jego silnika, jak ma to miejsce dotychczas, ale przede wszystkim istotnym czynnikiem ma być także jego wiek oraz spełnianie normy emisji spalin. W artykule przeprowadzono analizę przebiegu prac nad projektem oraz zasady obliczania akcyzy.

Większość nowych samochodów jest już wyposażonych w system Start-Stop, który automatycznie wyłącza i ponownie uruchamia silnik, aby skrócić czas pracy na biegu jałowym, a tym samym zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Takie pojazdy potrzebują mocniejszych akumulatorów, np. wykonanych w technologii AGM lub EFB. Jakie zasady obowiązują przy obsłudze takich akumulatorów?  Co jest ważne przy wymianie akumulatora AGM i EFB? Na czym polega charakterystyka ładowania IUoU? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock