Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 12/2014

Zadaniem stabilizatora jest ograniczanie przechyłów bocznych nadwozia w ruchu krzywoliniowym, z korzyścią zarówno dla komfortu, jak i bezpieczeństwa jazdy. Tradycyjny stabilizator, mający postać odpowiednio ukształtowanego stalowego pręta lub rury, jest w nowych pojazdach wyższej klasy coraz częściej zastępowany przez stabilizator aktywny. Jest to jedno z rozwiązań pośrednich między zawieszeniami w pełni konwencjonalnymi a aktywnymi, a nawet półaktywnymi. Jak jest zbudowany tego typu stabilizator i jak działa? Odpowiedź w artykule.

W  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają  prace legislacyjne nad zmianą rozporządzeń w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz w sprawie warunków technicznych pojazdów. Mają one związek  z  koniecznością wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu,  który nakazuje dopuszczenie do ruchu w Polsce pojazdów  przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego, tzw. „anglików”. W artykule omówiono projekt, który przewiduje wprowadzenie nowego rodzaju okresowego badania technicznego, dotyczącego wąskiej, precyzyjnie wskazanej grupy pojazdów. 

Chevrolet Bel Air w Warszawie lat sześćdziesiątych XX w. był zjawiskiem. Mało kto wie, że samochody te sprowadzano oficjalnie i w urzędniczej służbie zastępowały czasami Wołgi. Historię tę przypomina, odnaleziona przypadkiem, stara fotografia, przedstawiająca Chevroleta Bel Air z roku modelowego 1958. W połowie lat pięćdziesiątych polskie urzędy państwowe zamówiły co najmniej kilkaset Chevroletów różnych typów. Autor odtwarza historię modelu z fotografii, przedstawiając szerzej jego produkcję i konstrukcję, bardzo nowoczesną jak na ówczesne czasy.

 

Jak przebiega proces unijnego ujednolicania obowiązkowych badań technicznych pojazdów?  Autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami z wizyty w południowej Anglii w miejscowości Portsmouth, gdzie zapoznał się z obowiązującym tam systemem badań pojazdów odwiedzając kilka stacji kontroli. Stan systemów badań jest w Unii bardzo różny, a przykład Anglii obrazuje, że badanie nie musi być skomplikowane, aby zapewniać odpowiednie minimum bezpieczeństwa na drodze. Tylko czy taki system kontroli pojazdów jak w Anglii, przeniesiony do Polski, zapewniałby to minimum?

 

W  skp często występują problemy z ustaleniem mas przyczep w pojazdach sprowadzonych z zagranicy lub zarejestrowanych po raz  pierwszy w Polsce. Określone przez producenta masy nie  zgadzają się z masami ustalonymi według zasad podanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów. Problem najczęściej dotyczy samochodów osobowych. W artykule omówiono podstawy prawne dotyczące mas oraz wymiarów przyczep i pojazdów holujących oraz zasady określania mas przyczep.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock