Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 11/2014

W nr. 10’14 Serwisu Motoryzacyjnego została ogólnie omówiona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.
W tym numerze autor bardziej szczegółowo przedstawia zawarte w niej wymagania dla stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów.
Załącznik III dyrektywy zawiera minimalne wymagania w zakresie wyposażenia i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Badania techniczne pojazdów powinny być przeprowadzane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia i przyrządów.
W artykule wymieniono minimalne wymagania, jakie muszą spełniać stacje.

Wyświetlacze z rozszerzoną rzeczywistością typu HUD (Head-Up Display) są już szeroko stosowane w pojazdach klasy premium.
Wspomagają one kierowcę, pokazując na przedniej szybie podstawowe informacje o pojeździe oraz obrazując aktualną sytuację na drodze.
Działanie wyświetlacza HUD oraz budowę współpracującej z nim szyby opisano w nr. 9’14 Serwisu Motoryzacyjnego.
W tym numerze przedstawiono kilka wskazówek dotyczących wymiany tego typu szyby.
Jeżeli nie zostanie zachowana precyzja montażu, to obraz wyświetlany przez projektor będzie nieostry i konieczna stanie się dodatkowa, pracochłonna kalibracja wyświetlacza HUD.  

Na prowadzenie SKP i serwisów składają się nie tylko działania związane ze świadczeniem usług, czy rozwojem firmy, ale również skierowane na pokonywanie problemów życia codziennego. 
Tych bowiem nie brakuje i bez znajomości prawa trudno je samemu rozwiązać. Autor podjął w swoim artykule temat zachowku, z którym mogą się spotkać wszyscy właściciele skp lub warsztatów.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkodawca ma prawo rozporządzić swoim majątkiem w sposób dowolny, czyli przekazać swój majątek wybranej osobie wg własnego uznania. 
Oznacza to, że cały swój majątek może przekazać w testamencie osobom spoza kręgu najbliższych. 
Ustawodawca zdecydował, że jednak istnieje konieczność ustawowego zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy. 
Pominięcie lub wydziedziczenie w testamencie osoby bliskiej jako spadkobiercy nie oznacza zatem pozbawienia jej zupełnie wszystkich praw do majątku. 
Będzie jej przysługiwał udział w masie spadkowej w postaci zachowku. Jaką postać ma zachowek i czy zawsze przysługuje, o tym w artykule.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock