Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W literaturze fachowej, w tym firmowych materiałach informacyjnych i szkoleniowych publikowanych przez producentów oraz importerów samochodów i podzespołów motoryzacyjnych, można napotkać różne określenia tych samych części lub podzespołów.
Tymczasem jednoznaczna i precyzyjna nomenklatura techniczna jest warunkiem sprawnego porozumienia między specjalistami w danej dziedzinie, a także między mechanikiem a klientem warsztatu.
Konieczny okazuje się zatem wybór jednej, poprawnej i ścisłej nazwy danego elementu lub pojęcia, co może jednak nastręczać pewne trudności.
Popełniane na co dzień błędy mogą wynikać nie tylko z nieznajomości prawidłowej terminologii, ale także z niewłaściwego tłumaczenia tekstów obcojęzycznych lub przenoszenia do języka pisanego sformułowań żargonowych lub przestarzałych, dopuszczalnych w mowie potocznej.
Osobna kwestia to tworzenie polskich nazw dla nowych rozwiązań konstrukcyjnych, pojawiających się w naturalny sposób wraz postępem technicznym.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom Czytelników w tym zakresie, autorzy przygotowali zestawienie najczęściej popełnianych błędów.  

Aktualności

Sosnowski

SiteLock