Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Na prowadzenie SKP i serwisów składają się nie tylko działania związane ze świadczeniem usług, czy rozwojem firmy, ale również skierowane na pokonywanie problemów życia codziennego. 
Tych bowiem nie brakuje i bez znajomości prawa trudno je samemu rozwiązać. Autor podjął w swoim artykule temat zachowku, z którym mogą się spotkać wszyscy właściciele skp lub warsztatów.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkodawca ma prawo rozporządzić swoim majątkiem w sposób dowolny, czyli przekazać swój majątek wybranej osobie wg własnego uznania. 
Oznacza to, że cały swój majątek może przekazać w testamencie osobom spoza kręgu najbliższych. 
Ustawodawca zdecydował, że jednak istnieje konieczność ustawowego zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy. 
Pominięcie lub wydziedziczenie w testamencie osoby bliskiej jako spadkobiercy nie oznacza zatem pozbawienia jej zupełnie wszystkich praw do majątku. 
Będzie jej przysługiwał udział w masie spadkowej w postaci zachowku. Jaką postać ma zachowek i czy zawsze przysługuje, o tym w artykule.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock