Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

Jak zapewne zauważyli nasi Czytelnicy, w zamieszczanych artykułach, oprócz tematów czysto technicznych skierowanych do diagnostów SKP i mechaników, pojawiają się również tematy ekonomiczne i społeczne, np. o funduszach unijnych, podatku VAT, długach spadkowych (temat z nr. 10’14), czy o zachowku (prezentowany w tym numerze), przygotowane z myślą o zarządzających stacjami kontroli pojazdów i warsztatami.
Na prowadzenie SKP i serwisów składają się nie tylko działania związane ze świadczeniem usług, czy rozwojem firmy, ale również skierowane na pokonywanie problemów życia codziennego.
Tych bowiem nie brakuje i bez znajomości prawa trudno je samemu rozwiązać.
Niektóre, ogólne tematy przybliżamy na naszych łamach.
Natomiast na ukierunkowaną pomoc prawną, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą zawsze liczyć członkowie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
Izba, w odróżnieniu od innych działających lub ostatnio powstałych organizacji, prowadzi nie tylko lobbing za zmianą przepisów, czy cennika, ale również szeroko pojęte doradztwo na rzecz swoich członków.
Pomoc ta już w wielu przypadkach przyniosła przedsiębiorcom wymierne korzyści.
Mam nadzieję, że również publikowane artykuły okażą się – choć w części – pomocne naszym Czytelnikom.  

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock