Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 9/2014

Będąc małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) warto – w celu rozwoju swojej firmy – sięgnąć po fundusze unijne. Czasami jednak już po opłaceniu wniosku, na ostatnim etapie – po jego zakwalifikowaniu do wypłaty – okazuje się, że ubiegającemu się o dotacje nie przysługuje status MŚP, co praktycznie uniemożliwia ich uzyskanie. Autor wyjaśnia, w jaki sposób należy interpretować przepisy, aby nieprawidłowe określenie wielkości przedsiębiorstwa nie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania. W związku z tym, że całe zagadnienie jest dosyć skomplikowane, autor w celu zilustrowania problemu posłużył się konkretnym przykładem sprawy zaczerpniętej z bazy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje obecnie nad nowym rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Projekt tego rozporządzenia ukazał się 7 sierpnia i został skierowany do konsultacji społecznych. Jakie nastąpią zmiany? Odpowiedź w artykule.

 

Zagadnienie związane z identyfikacją pojazdów jest z jednej strony banalnie proste, ponieważ każdy pojazd musi mieć jakąś cechę, z drugiej zaś strony stwarza wiele problemów, ponieważ w dalszym ciągu do stacji kontroli przyjeżdżają pojazdy, w których trudno jest tę cechę zlokalizować lub – co gorsza – nie mają numeru VIN, pomimo takiego obowiązku. Przedmiotem artykułu są najczęściej spotykane problemy stacji w tym zakresie.

 

 

Numer9-2014Wstęp Krzysztof Trzeciak

Informacje

Badania techniczne

Problemy z identyfikacją pojazdów – Krzysztof Cieślak

Nowe wymagania dla zawodu diagnosty
  – Marcin Barankiewicz

MŚP a fundusze UERafał Szczerbicki

Elektrodiagnostyka pojazdowa

Metoda minimalizacji i maksymalizacji – Mikołaj Słupski

Mechanika pojazdowa

Szyby samochodowe – oznaczenia i dodatkowe funkcje – Wiesław Wielgołaski

Jakość z problemami – silniki Audi okiem mechanika – Jacek Dobkowski

Procedury serwisowe a migające kontrolki – Ignacy Horowski

Regeneracja rozruszników motocyklowych – Rafał Dmowski

Wyposażenie warsztatowe

Tablet do diagnostyki pojazdów

Technika samochodowa

Adaptacyjna regulacja prędkości ACC – Jacek Łęgiewicz

LPG czy CNG?

System Head-up Display – rodzaje, budowa, działanie – Krzysztof Trzeciak

W serwisie

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D (2003÷2009) 

 

 

Wiele pojazdów, pomimo wykonania wymiany określonych podzespołów czy środków smarnych, oczekuje również poinformowania o wykonaniu takiej czynności jednostek sterujących pojazdu. Ma to na celu przestawienie stałych czy zmiennych interwałów serwisowych na nowy cykl odliczania przebiegu po wymianie podzespołu. Autor podaje przykłady pojazdów, gdzie pomimo wykonania przeglądu kontrolka nie gaśnie i należy wykonać określoną procedurę.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock