Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 

Na stronie internetowej Sejmu znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczy on ustanowienia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów o ruchu drogowym ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących oraz ustanowienia podmiotem odpowiedzialnym właściciela pojazdu lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do władania pojazdem. Jakie przewidziano ograniczenia uprawnień dla policji, strażników gminnych oraz Inspekcji Transportu Drogowego? Od czego będzie zależeć wysokość kary pieniężnej za przekroczenie prędkości? W jaki sposób będzie ustalany właściciel pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu drogowego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock