Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w skp może stwarzać problemy. W artykule przedstawiono zasady badania „zabytków” i wymagania. W kolejnym artykule zostanie przedstawiona problematyka obecnych przepisów, nieprzystosowanych do dzisiejszych realiów.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock