Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W artykule autor Mikołaj Słupski prezentuje nową metodę diagnozowania samochodu pod nazwą „minicentrum”. Została ona podniesiona do rangi metody naukowej, ponieważ autor doktoryzował się z tego tematu na Politechnice Lubelskiej. Metoda polega na wytypowaniu miejsca, które stanie się centrum diagnostycznym. Pod pojęciem miejsce rozumie się pewien punkt fizyczny w obszarze samochodu. W to nowe miejsce przeznaczone do pomiarów zostaje włą­czona dodatkowa aparatura diagnostyczna. W odróżnieniu od tradycyjnej metody, skaner jest podłączany nie tylko do fabrycznego gniazda diagnostycznego, ale także do nowego, wprowa­dzonego punktu, określonego jako miejsce i otoczenie minicentrum. Jak w praktyce korzystać z tej metody i jakie zalety daje jej stosowanie? O tym można przeczytać w artykule.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock