Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W kilku ostatnich artykułach publikowanych w miesięczniku autor opisywał zarówno przebieg postępowania, jak i ewentualne skutki orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności przepisów art. 84 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z ustawą zasadniczą. Niestety Trybunał postanowił 19 grudnia 2017 r. o umorzeniu tego postępowania, odmawiając jednocześnie odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowe przepisy są lub nie są zgodne z konstytucją. Obecnie wywołuje to już negatywny skutek w postaci tego, że sądy administracyjne podejmują masowo postępowania wobec diagnostów, które były dotychczas zawieszone ze względu na zawisłość sprawy w Trybunale. Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień skutkuje tym, że w ciągu pięciu kolejnych lat nie mogą być ponownie przyznane uprawnienia do wykonywania tychże badań. Autor omówił w artykule wywód Trybunału Konstytucyjnego.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock