Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Cofanie liczników całkowitego przebiegu pojazdu jest zjawiskiem powszechnym i od dawna znanym w branży motoryzacyjnej. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Od dawna mówi się o potrzebie ukrócenia tego procederu. Wiele krajów, w tym przede wszystkim europejskich, podjęło działania mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Nowy pomysł walki z procederem cofania licznika przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, kierując do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustaw „Kodeks karny” oraz „Prawo o ruchu drogowym”. W artykule omówiono przewidywane kary za tego rodzaju przestępstwa, wyjątkowe warunki dopuszczenia wymiany licznika oraz nowe obowiązki dla SKP związane z kontrolą licznika po wymianie.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock