Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W tym miejscu w poprzednim numerze przewidywałem, że nałożone sankcje na Rosję mogą sprawić problemy ze spełnianiem norm Euro. Wojna na Ukrainie i związane z nią m.in. przerwanie łańcucha dostaw spowodowały, że jeden z producentów samochodów musiał już teraz cofnąć poziom wyposażenia swoich aut. Nie jest to marka europejska, ale rosyjski KamAZ. Modele opuszczające obecnie linie produkcyjne są pozbawione jakiejkolwiek elektroniki, w tym układu ABS, mają mechaniczne sterowanie wtrysku ze zwykłymi pompami rzędowymi i spełniają zaledwie normę ekologiczną Euro 2. Sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie i stawianie prognoz jest ryzykowne. Tak jak trudne jest przewidywanie przyszłości branży związanej z badaniami technicznymi. Ciągły brak waloryzacji cen za badania oraz odchodzenie diagnostów z zawodu, o czym dyskutowano podczas drugiego śniadania prasowego (relację zamieszczamy obok), sprawiają, że przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów znaleźli się w potrzasku. Sytuacji nie sprzyja planowane zastąpienie uprawnień diagnosty „świadectwem kompetencji”, o czym pisze w swoim artykule Rafał Szczerbicki (str. 10), które może usunąć z rynku wielu obecnie pracujących diagnostów. Pojawiła się też nowa niewiadoma dotycząca badań technicznych pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie, którą wskazuje Marcin Barankiewicz w artykule na str. 8. Jeśli chodzi o prognozy, to można je oczywiście stawiać, ale bardziej po to, aby za pewien czas je zmieniać.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Zawieszenie pojazdu to zespół elementów mający bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas okresowego badania technicznego sprawdzany jest stan połączeń sworzniowych, kulowych czy tulei gumowo-metalowych; a co z amortyzatorami wchodzącymi w skład zawieszenia? Jak i kiedy sprawdza się sprawność tych urządzeń, które mają istotny wpływ na właściwości jezdne pojazdu? Jakie są kryteria dotyczące oceny sprawności tłumienia zawieszenia? Odpowiedzi na te pytania oraz więcej informacji dotyczących badania zawieszenia podano w artykule.

Do napisania tego artykułu skłoniła obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą. Trwa wojna na Ukrainie. Zgodnie z art. 208 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. Zatem, jeśli mowa o rzeczach ruchomych, należy mieć na względzie także użytkowane  pojazdy. Czy zatem oprócz obowiązku osobistego obrony Ojczyzny mogą być nałożone na obywateli, w tym także na przedsiębiorców, dodatkowe obowiązki rzeczowe na czas wojny i pokoju? Odpowiedź w artykule.

W ostatnim czasie dział techniczny PISKP otrzymuje bardzo wiele zapytań dotyczących badania dodatkowego wynikającego ze szkody istotnej. Warto podkreślić, że nie mówimy tutaj o dodatkowym badaniu „pokolizyjnym”, ale o innym badaniu dodatkowym, które wynika z wprowadzonej przez ubezpieczyciela informacji do CEP o szkodzie istotnej pojazdu. Na podstawie zapisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” właściciel pojazdu ma obowiązek – w przypadku wystąpienia szkody istotnej – wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca z tego faktu. To dodatkowe badanie techniczne nie jest nowym dodatkowym badaniem i funkcjonowało od wielu lat. Niemniej jednak zyskało w ostatnim czasie na popularności za sprawą zmiany przepisów, które weszły w życie od 1 marca 2020 r. Powstał jednak problem polegający na tym, że diagnosta, wykonując np. okresowe badanie techniczne i pobierając dane do identyfikacji pojazdu z CEP, nie do końca jest zorientowany, czy należy wykonać wcześniej dodatkowe badanie techniczne wynikające ze szkody istotnej. W artykule wyjaśniono, jak w takiej sytuacji powinno przebiegać badanie.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy można przeprowadzić badanie techniczne pojazdu, który ma czarne tablice rejestracyjne z białymi literami bez nalepki legalizacyjnej?

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock