Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Przedawnienie jest instytucją prawną, dzięki której wraz z upływem określonego w ustawie terminu można uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia. Co do zasady przedawniają się wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym. Ma to na celu m.in. zdopingowanie wierzycieli na dochodzenia roszczeń. Jeśli nie podejmą oni działań w odpowiednim zakresie, dłużnik ma prawo podnieść tzw. zarzut przedawnienia i w ten sposób zwolnić się z odpowiedzialności. W artykule omówiono działania, jakie można podjąć w celu uniknięcia przedawnienia.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock