Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


18 listopada w Warszawie odbył się ogólnopolski protest przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Okazał się sukcesem środowiska badań technicznych. Na ręce przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została złożona petycja w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne oraz 3384 deklaracje poparcia. W artykule omówiono działania PISKP na rzecz urealnienia wysokości opłat za badania techniczne, które zyskały poparcie branży motoryzacyjnej i wielu środowisk.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock