Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Są to kolejne ułatwienia dla kierowców, które wynikają z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 1517). Wielu zwolenników tej możliwości liczyło na więcej, to znaczy, że będzie można wycofać pojazd czasowo z ruchu nie tylko z powodu jego uszkodzenia, ale także np. dłuższego wyjazdu. Na tę instytucję liczyli także kolekcjonerzy starych samochodów, których odbudowa liczona jest nie w miesiącach, a latach. Być może za jakiś czas, po wejściu w życie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych, ustawodawca zdecyduje się na korektę, po weryfikacji jak ta instytucja sprawdza się w praktyce. Jakie zmiany faktycznie będą obowiązywały od 31 stycznia przyszłego roku? Odpowiedź w artykule.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock