Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 Już kilka miesięcy temu weszły w życie przepisy ograniczające handel w niedziele i święta. Nadal jednak wielu właścicieli SKP ma wątpliwości dotyczące wykonywania w ten dzień badań technicznych w stacji kontroli pojazdów. Ani przepisy ustawy „Prawo przedsiębiorców”, ani „Kodeksu pracy” nie zawierają zakazów w tym zakresie. Zgodnie z art. 5 ustawy zakazuje się w niedziele i święta handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. W grupie wyłączeń z art. 6 ustawy, która obejmuje m.in. stacje paliw, apteki, zakłady pogrzebowe, placówki hotelarskie, ustawodawca nie wskazał stacji kontroli pojazdów. Czy zatem nie ma przeszkód do wykonywania badań w niedziele lub inne święta? Czy w tym zakresie są jakieś ograniczenia? Odpowiedź w numerze.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock