Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W technice redundancją, lub inaczej nadmiarowością, przyjęło się określać takie podwojenie elementów kluczowych dla bezpieczeństwa układu, aby w razie awarii jednego z nich element rezerwowy natychmiast przejął jego rolę. Redundancja jest kluczem do wprowadzenia zautomatyzowanych jazd. Z technicznego punktu widzenia nie ma już w zasadzie przeszkód do wprowadzenia na rynek samochodów autonomicznych. W artykule podano czym jest redundancja, jakie są jej rodzaje oraz jak jest realizowana w dzisiejszych pojazdach, nie tylko autonomicznych.

Automatyczna skrzynka biegów (ASB) to bardzo skomplikowany zespół samochodu. Podstawową czynnością obsługową, która ma bezpośredni wpływ na bezawaryjną pracę przekładni, jest właściwy dobór oleju ATF oraz terminowa i fachowa jego wymiana. Prosta, jak by się wydawało, operacja sprawdzania stanu i wymiany oleju może jednak sprawić problem. Wymiana oleju w automatach jest znacznie trudniejsza niż w „manualach”. W artykule zamieszczono kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w serwisowaniu automatycznych skrzynek biegów. Opisano również popularną w Niemczech i Austrii metodę wymiany oleju w ASB z płukaniem, opracowaną przez niemieckiego mechanika Tima Eckarta.

Ostatnio, częściej niż zwykle, przyjeżdżają do OSKP pojazdy zabytkowe na badanie techniczne co do zgodności z warunkami. Fakt ten może wynikać z projektu zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie definicji pojazdu zabytkowego. Uznanie pojazdu jako zabytkowy nie budzi wątpliwości, jeżeli pojazd został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Problematyczne jest natomiast uznanie pojazdu, który został wpisany do inwentarza muzealiów (prywatnego muzeum). Pojawiają się tam bowiem eksponaty, które budzą zdziwienie (np. wycofany z policji radiowóz na żółtych tablicach). Dlaczego tak się dzieje? Jakie dokumenty powinien dostarczyć właściciel pojazdu zabytkowego przekazanego do badania technicznego? Odpowiedzi na pytania można znaleźć w artykule.

We współczesnych automatycznych skrzynkach biegów z przekładnią hydrokinetyczną montuje się dodatkowe cierne sprzęgło blokujące, zwane także mostkującym. Sprzęgło blokujące łączy wirnik pompy z wirnikiem turbiny. Stosuje się je w celu eliminacji naturalnego poślizgu przekładni hydrokinetycznej, niezbędnego do ruszania pojazdu z miejsca lub do zwiększania przenoszonego na koła momentu obrotowego i podnoszącego komfort podróżowania. Jak jest zbudowane i jak działa sprzęgło blokujące? Wyjaśnienie w artykule.

Przepisy dotyczące diagnostów nie zawierają obecnie uregulowań dotyczących ich doszkalania w trakcie wykonywania zawodu ani prowadzenia ośrodków, które mają kształcić kandydatów do tego zawodu. Wszystko odbywa się na zasadzie ogólnych przepisów dotyczących działalności gospodarczej. System ten działa z powodzeniem przynajmniej od 2004 r., tj. od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących tej kwestii. Obecnie w projekcie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ustawodawca zdecydował się na szczegółowe doprecyzowanie tej kwestii. Kto będzie mógł prowadzić ośrodki szkolenia i pod czyim nadzorem – o tym można przeczytać w artykule.

Podkategorie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock