Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie, jak postąpić w przypadku badania dodat­kowego HAK? Od samego początku obowiązywania systemu CEP 2.0 pojawił się problem z dodatkowym badaniem technicznym po­jazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy (HAK), którego nie można przesłać do CEP. Tego badania nie ma w katalogu badań dodatkowych, a konieczność jego wykonania wynika z przepisów dotyczących rejestracji pojazdów. Ma to być naprawione przy okazji dużych zmian w systemie badań technicznych pojazdów do 20 maja 2018 r. Do tego czasu, jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji opierając się na stanowisku Mi­nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa, należy stosowa­ć zasadę omówioną w numerze.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową formę rejestracji pojazdów, tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Nowelizacja uprościła działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami. Projektodawcy oszacowali, że w Polsce jest ok. 20 tys. przedsiębiorców i funkcjonuje 11 jednostek uprawnionych, które – korzystając z profesjonalnej rejestracji – będą mogły skuteczniej prowadzić działalność gospodarczą i badawczą. W ustawie zaproponowano także inne istotne zmiany w prawie o ruchu drogowym, związane z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Zmiany te oraz zasady korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów omówiono w artykule.

W artykule omówiono organizację badań technicznych w Japonii. Okresowe badania mają zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz eliminować z ruchu samochody poddane potencjalnie niebezpiecznym przeróbkom. Prawodawca japoński przewidział plakietki naklejane przez policję na szybę w samochodzie, w którym stwierdzono niedozwoloną przeróbkę (np. dodanie niehomologowanego wyposażenia), bądź uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu (np. pękniętą szybę). Pod karą mandatu nie wolno samowolnie usuwać naklejki, a w ciągu 15 dni od daty jej umieszczenia właściciel musi usunąć usterkę i zgłosić się do badania. Ciekawostką jest fakt, że każdy obywatel może zgłosić na policję taki kwestionowany pojazd.

„Negatywy w obiektywie” to nowa rubryka w miesięczniku, w której będą prezentowane zdjęcia pojazdów odrzuconych podczas badania technicznego z wynikiem negatywnym, których stan techniczny można nazwać „kuriozalnym”. Zapraszamy pracowników SKP do nadsyłania swoich zdjęć „negatywów”. Niech te przykłady pokażą, z jakimi przypadkami stacje mają do czynienia w codziennej pracy i uczulą diagnostów na ludzką pomysłowość.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2338 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W artykule omówiono wprowadzone przez ustawodawcę zmiany, w tym m.in. pojęcie „paliwa alternatywnego”, nowe definicje wymiarów pojazdów oraz nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej.

Podkategorie

AktualnościSiteLock