Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mówiąc o naprawach wykonanych w samochodach, mechanicy często wspominają przypadki, które przy diagnozowaniu sprawiły duże problemy i – aby prawidłowo wytypować miejsce uszkodzenia – trzeba było się trochę natrudzić. Gdy jednak już dokonano naprawy, to często dochodziło się do wniosku, że powodem trudności była chęć ułatwienia sobie pracy i pójścia „na skróty”. Taki przypadek zdarzył się też przy diagnozowaniu usterki samochodu Suzuki Vitara z silnikiem 2.0 TD. Objawami była niska moc i świecenie się lampki świec żarowych, która pełniła także rolę kontrolki check engine. Autor przedstawił przebieg pracochłonnych poszukiwań przyczyn usterki. Przytoczył również kilka wskazówek ułatwiających lokalizowanie uszkodzonych przewodów. Pozwolą one uniknąć niepotrzebnego „rozpruwania” fabrycznie zaizo­lowanych wiązek elektrycznych.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie, jak postąpić w przypadku badania dodat­kowego HAK? Od samego początku obowiązywania systemu CEP 2.0 pojawił się problem z dodatkowym badaniem technicznym po­jazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy (HAK), którego nie można przesłać do CEP. Tego badania nie ma w katalogu badań dodatkowych, a konieczność jego wykonania wynika z przepisów dotyczących rejestracji pojazdów. Ma to być naprawione przy okazji dużych zmian w systemie badań technicznych pojazdów do 20 maja 2018 r. Do tego czasu, jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji opierając się na stanowisku Mi­nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa, należy stosowa­ć zasadę omówioną w numerze.

„Negatywy w obiektywie” to nowa rubryka w miesięczniku, w której będą prezentowane zdjęcia pojazdów odrzuconych podczas badania technicznego z wynikiem negatywnym, których stan techniczny można nazwać „kuriozalnym”. Zapraszamy pracowników SKP do nadsyłania swoich zdjęć „negatywów”. Niech te przykłady pokażą, z jakimi przypadkami stacje mają do czynienia w codziennej pracy i uczulą diagnostów na ludzką pomysłowość.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową formę rejestracji pojazdów, tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Nowelizacja uprościła działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami. Projektodawcy oszacowali, że w Polsce jest ok. 20 tys. przedsiębiorców i funkcjonuje 11 jednostek uprawnionych, które – korzystając z profesjonalnej rejestracji – będą mogły skuteczniej prowadzić działalność gospodarczą i badawczą. W ustawie zaproponowano także inne istotne zmiany w prawie o ruchu drogowym, związane z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Zmiany te oraz zasady korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów omówiono w artykule.

W artykule omówiono organizację badań technicznych w Japonii. Okresowe badania mają zwiększać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz eliminować z ruchu samochody poddane potencjalnie niebezpiecznym przeróbkom. Prawodawca japoński przewidział plakietki naklejane przez policję na szybę w samochodzie, w którym stwierdzono niedozwoloną przeróbkę (np. dodanie niehomologowanego wyposażenia), bądź uszkodzenie zagrażające bezpieczeństwu (np. pękniętą szybę). Pod karą mandatu nie wolno samowolnie usuwać naklejki, a w ciągu 15 dni od daty jej umieszczenia właściciel musi usunąć usterkę i zgłosić się do badania. Ciekawostką jest fakt, że każdy obywatel może zgłosić na policję taki kwestionowany pojazd.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock