Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comW stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy diagnosta może pracować w więcej niż jednej SKP?

W dniu 30 kwietnia 2018 weszła w życie ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Wprowadziła ona wiele zmian prawnych mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie w sądach administracyjnych zapadają pierwsze wyroki, które opierają się na tych nowych uregulowaniach. Organy administracji publicznej działają tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. To znaczy, że mogą w stosunku do przedsiębiorcy wykonywać takie uprawnienia, stosować takie środki, które są wprost wpisane jako ich kompetencja w przepisach prawa. Odejście od tego sposobu rozumienia prawa narusza m.in. wolność wykonywania działalności gospodarczej, opisaną obecnie w art. 8 „Prawa przedsiębiorców”. Na zilustrowanie tego problemu omówiono w artykule przykład stosowania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” przez starostów wobec przedsiębiorców prowadzących skp.

Ostatni posiadacz prawa jazdy już się urodził. Tak twierdzi dr inż. Mario Herger, mieszkający i pracu­jący w Dolinie Krzemowej, który na stronie thelastdriverlicenseholder.com prowadzi portal poświęcony pojaz­dom autonomicznym i elektrycznym. I chyba ma rację. Nie oznacza to, że z ulic znikną samochody, w tym wyposażone w diesle. Zmieni się za to sposób korzystania z nich. Pokole­nie Y (ludzi urodzonych pod koniec XX wieku) oczekuje rozwiązań, któ­re ułatwią im poruszanie się, ale nie zakłada, że muszą to być własne sa­mochody. Realny może stać się nie­długo obrazek, gdy Tesla zamówiona z Ubera za pomocą smartfonu sama odwiezie nas do biura, a wieczorem przywiezie, znikając potem za ro­giem i nie zajmując cennego miej­sca postojowego. Dla tego pokolenia ważniejszy staje się komfort życia niż posiadanie auta, które do niedawna stanowiło o statusie majątkowym. Główną zaletą pojazdów autono­micznych jest jednak ich potencjał zwiększania bezpieczeństwa na dro­gach. 90% wypadków spowodowa­nych jest bowiem błędem człowieka. Nie do przecenienia jest także wpływ na zmniejszenie zagęszczenia ruchu drogowego i czystość powietrza. Dla pokolenia Y będzie to miało jeszcze jedną implikację: nie trzeba będzie zdawać stresującego egzaminu na prawo jazdy.

Krzysztof Trzeciak

Od początku 2019 r. zmieniły się przepisy podatkowe dotyczące zasad rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Mają one wpływ na opodatkowanie leasingu, nabycia i używania tych samochodów w firmie. Księgowi obsługujący przedsiębiorców zaczęli wysyłać do stacji kontroli pojazdów auta firmowe w celu wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wówczas okazało się, że diagności nie bardzo wiedzą, co mają robić. Wydawało się, że wystarczy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z przywołaniem podstaw prawnych ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Takie działanie nie jest prawidłowe. W artykule wyjaśniano poprawną procedurę przeprowadzenia takiego dodatkowego badania.

W trakcie eksploatacji samochodów spotykamy się z różnymi rodzajami usterek. Jedną z częstych przyczyn wizyt klientów wraz z pojazdem są wszelkiego rodzaju wycieki płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, paliwa czy płyny chłodzące. W celu lokalizacji nieszczelności bardzo często musimy umyć silnik wraz z komorą, aby usunąć wszelkie zabrudzenia uniemożliwiają prawidłową diagnostykę. W tym momencie wielu mechaników zadaje sobie pytanie: myć czy nie myć, a może tylko wytrzeć szmatą i tym sposobem nie narażać się na dodatkowe problemy. Ten dylemat stara się rozstrzygnąć autor artykułu, przedstawiając argumenty za i przeciw.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock