Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tak niskiego bezrobocia jak ostat­nio nie było od 26 lat. Te dobre infor­macje z rynku pracy świadczą o tym, że gospodarka pracuje na pełnych obrotach. Nie oznacza to jednak bra­ku problemów na rynku. Pracodaw­com coraz trudniej bowiem znaleźć odpowiednich pracowników. Dotyczy to również motoryzacji, a zwłaszcza badań technicznych. Rosnąca licz­ba stacji kontroli pojazdów, która przekroczy w tym roku poziom 4900, wymusza poszukiwania diagnostów z uprawnieniami, a tych na rynku zaczyna po prostu brakować. Gwał­townie rośnie liczba ofert pracy sta­cji kontroli pojazdów poszukujących pracowników. Sytuacja na rynku pracy może w przyszłym roku stać się dramatyczna, bowiem wchodzą nowe, zaostrzone wymagania dla diagnosty. Nie tylko utrudniają zdo­bycie uprawnień, ale także stwarzają możliwość zawieszenia diagnosty, który unika obowiązkowych szkoleń dokształcających. Więcej na ten te­mat pisze Marcin Barankiewicz na str. 12. Planując inwestycję w stację kontroli pojazdów, należy brać pod uwagę nie tylko opłacalność, ale i możliwość jej faktycznego funkcjo­nowania. Na okładce pokazujemy, jak w przyszłości może wyglądać stano­wisko w SKP, gdzie roboty wyposa­żone w kamery i czujniki dokonują automatycznie analizy stanu tech­nicznego samochodu. Zapraszam do lektury. Kolejny numer ukaże się we wrześniu.

Krzysztof Trzeciak

W numerze 6/2017 Serwisu Motoryzacyj­nego przedstawiono aktualną wersję projektu zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który był omówiony na organizowanej przez PISKP konferencji „Stacje Kontroli Po­jazdów – 2017” Nowe regulacje – co się zmienia pod ko­niec maja br. w Zakopanem. Skupiono się wtedy na sta­cjach kontroli pojazdów i samych badaniach. Tematem obecnego artykułu są regulacje proponowane dla diagnostów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic, jakie występują w porównaniu z poprzednimi wersjami projektu. Autor wyjaśnia również, jak należy rozumieć wymieniane w przepisach „odpowiednie wykształcenie i praktykę”.

Awarie układu klimatyzacji, ogrzewania i nawie­wu są dosyć powszechne. Przeważnie można ła­two diagnozować typowe usterki tych układów. Wiadomo, że słaba wydajność układu ogrzewania jest naj­częściej spowodowana awarią termostatu lub zanieczysz­czeniami wewnątrz nagrzewnicy. Brak nadmuchu jest spowodowany uszkodzeniem wentylatora lub układu re­gulacji napięcia wentylatora, a przyczyną słabej wydajno­ści klimatyzacji – najczęściej zbyt niskie ciśnienie czynni­ka chłodniczego, spowodowane nieszczelnością układu. Niekiedy jednak trafiają się objawy nietypowe, po których trudno jednoznacznie określić przyczyny nie­sprawności. Tak było w przypadku samochodu Jeep Cherokee, którego układ klimatyzacji i nawiewu zdra­dzał objawy nieprawidłowego funkcjonowania. Ogrzewanie kabiny było więcej niż niewystarczające, a dmuchawa pracowała tylko na najszybszym biegu. Mimo pracy dmuchawy na najszybszym biegu, nadmuch powietrza był niewielki, a szyby łatwo ulegały zaparowaniu. W jaki sposób tytułowe myszy doprowadziły do tego, że nadmuch i klimatyzacja pracowały z małą wydajnością?

Sprawność urządzenia sprzęgającego, jego odpowiedni dobór oraz sam montaż mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu zespołu pojazdów. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na badanie techniczne tego urządzenia, sprawdzając dodatkowe warunki techniczne. Czy po zamontowaniu haka diagnosta wykonuje badanie techniczne (dodatkowe), czy też inną czynność SKP? Jak wystawiać zaświadczenie z badania? Na co należy zwracać uwagę podczas badania? Odpowiedzi w artykule.

Stwierdzenie, że filtr cząstek stałych znajduje się na końcu jednostki napędowej – to truizm, ale każdemu zdarza się o tym zapominać podczas pracy w warsztacie. Kłopoty z DPF-em są często skutkiem niesprawności silnika, a nie przyczyną. Taki właśnie był przypadek z Audi A6 Avant (C6), z silnikiem 2.0 TDI 16V o fabrycznym oznaczeniu BRE, z pompowtryskiwaczami oraz filtrem DPF. Zgłoszenie było następujące: świeci się kontrolka DPF, kontrolka check oraz miga kontrolka świec żarowych. Audi gościło już w innych warsztatach, miało przebieg 275 tys. km, a z wywiadu z jego właści­cielem wynikało, że ok. 30 tys. km wcześniej został wy­mieniony filtr DPF na fabrycznie nowy. Jednak po kilku dniach kontrolka filtra ponownie się zaświeciła. Od tego czasu trzeba było często dopalać filtr podczas jazdy, jak przewiduje instrukcja obsługi auta. Ostatnio jednak włą­czyły się dodatkowe kontrolki, a silnik utracił moc i nie można już zregenerować filtra. Opisywany przypadek pokazuje, że to nie awaria filtra DPF stanowiła przyczynę tych objawów, a była jedynie skutkiem niedomagania silnika.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock