Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Dzień 20 maja miał być przełomową datą w dziejach badań technicznych pojazdów w Polsce. Już rok temu minął termin wdrożenia do polskiego prawa nowej dyrektywy 2014/45/UE, narzuconej na wszystkie kraje członkowskie, i właśnie od 20 maja tego roku dyrektywa miała być stosowana. Długo i hucznie zapowiadane zmiany nie weszły jednak w życie. Może dobrze, że tak się stało. Projekt wzbudzał bowiem od początku wiele kontrowersji środowiska, mimo że był wielokrotnie poprawiany. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, które postulaty i uwagi zgłaszane przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów w imieniu przedsiębiorców zostaną uwzględnione. Teraz już wiemy, że część z nich znalazła się w najnowszej wersji projektu, co widać w opublikowanym dokumencie (odsyłam do informacji obok). Jako pierwsi mogli się o tym dowiedzieć uczestnicy konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” z ust szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, który specjalnie w tym celu przyjechał do Ustki (relacja z konferencji na str. 5). Czy zapowiadane zmiany wejdą w życie w tym roku – jeszcze nie wiadomo. Ważne jest, że zmiany idą w dobrym kierunku i warto było na nie czekać, nawet kosztem unijnych kar.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Do wyposażenia mającego bardzo duże znacze­nie w poprawieniu komfortu należą elektrycznie sterowane podnośniki szyb bocznych pojazdu. Rozwiązanie ma swoje plusy i minu­sy. Po stronie mi­nusów możemy zaliczyć wyższą skłonność do awarii, niż w przypadku układów z mechanicznym opuszczaniem i podnoszeniem szyb. W artykule autor wymienia i szerzej prezentuje najczęściej występujące usterki w układach elektrycznego sterowania podnośnikami szyb. Podpowiada również, w jaki sposób można doraźnie usunąć niektóre awarie.

W obecnej chwili wykonanie badania technicznego nie jest praktycznie możliwe bez oględzin informacji wyświetlanych na desce rozdzielczej pojazdu. Z punktu widzenia przeprowadzanego badania technicznego, diagnosta posługuje się przede wszystkim kryteriami oceny stanu technicznego pojazdu. Natomiast może się zdarzyć, że występująca w pojeździe awaria, sygnalizowana przez sygnał kontrolny, nie znajduje się w ww. kryteriach. Jednak obowiązkiem diagnosty jest weryfi­kacja wszystkich sygnałów kontrolnych, a występujące nieprawidłowości (nawet te, które nie są wymienione w usterkach procedury badania), powinny podlegać ocenie przy zatwierdzaniu wyniku badania technicznego pojazdu. W artykule zestawiono popularnych lampek kontrolnych i sygnalizacyjnych wraz z opisem ich przeznaczenia.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy diagnosta może skorygować rok produkcji ustalony w trakcie pierwszego badania technicznego pojazdu?

W poprzednim numerze „Serwisu Motoryzacyjnego” zostały opisane zmiany, jakie przewiduje się w badaniach technicznych w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Od tego czasu pojawiła się nowsza wersja projektu zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 13 kwietnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Prace legislacyjne są na etapie oceny projektu przez Komisję Prawniczą. Zamieszczony artykuł jest poświęcony stacjom kontroli pojazdów w kontekście najnowszej dostępnej wersji projektu.

Podkategorie

AktualnościSiteLock