Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comW dniu 18 września Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawy „Kodeks karny”, którego celem jest walka z plagą cofania liczników przebiegu pojazdów.  Zostanie wprowadzony nowy typ przestępstwa polegający na zmianie wskazania drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Karane ma być również niezgłoszenie do SKP faktu wymiany drogomierza, co może zostać uznane za zmianę wskazania stanu licznika.  W artykule przedstawiono zmiany w PORD oraz wynikające stąd nowe obowiązki SKP. Podano również, kiedy zmiany wejdą w życie.

 Kolejny raz zbierają się czar­ne chmury nad nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf. Po kilkuletnim stosowaniu go w układach klimaty­zacji pojawiają się niepokojące infor­macje o jego szkodliwości zarówno dla elementów klimatyzacji, jak i śro­dowiska naturalnego. Nowy czynnik reaguje bowiem krytycznie na wilgoć zawartą w układzie i powoduje przy­spieszoną awarię sprężarki klima­tyzacji z powodu niedostatecznego smarowania. Gorzej wygląda strona ekologiczna czynnika. Okazuje się, że powszechne stosowanie R1234yf ma negatywny wpływ na wody grun­towe. Federalna Agencja Ochrony Środowiska wskazuje na możliwe zagrożenia dla zdrowia, ponieważ produkt jego rozpadu, czyli działa­jący toksycznie kwas trifluorooctowy, przedostaje się do wody pitnej i po­zostaje w niej. Zdaniem Agencji tylko przejście na dwutlenek węgla w kli­matyzacji uchroni nas przed degra­dacją środowiska wodnego.

 We wrześniu Rada Ministrów przyjęła zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić proceder cofania liczników. Jedną ze zmian jest ko­nieczność zgłaszania do SKP faktu wymiany licznika. Rodzi to nowe obowiązki dla diagnostów, o czym pisze w swoim artykule Marcin Ba­rankiewicz (str. 14). W numerze pole­cam również artykuł Rafała Szczer­bickiego (str. 16) o budzącym dużo kontrowersji unieważnianiu przez starostów wykonanych już badań technicznych.
Krzysztof Trzeciak

 W nowej rubryce „Amerykańskie auta od podszewki” będą prezentowane rozwiązania techniczne stosowane w nowych i starszych autach z USA oraz ciekawsze procedury diagnostyczne i naprawcze. W pierwszym odcinku przedstawiono systemy wyłączania z pracy dwóch lub nawet czterech cylindrów, stosowane w różnych silnikach aut amerykańskich na przestrzeni ostatnich 30 lat. Podano również uwagi dotyczące obsługi samochodów z systemem MDS oraz opis podstawowych kodów usterek generowanych przez ten system.

 Współczesne pojazdy pokazują, w jakim kierunku podąża motoryzacja i jakich zmian można oczekiwać wraz z takim rozwojem. Stąd wynika konieczność unowocześniania również całego sprzętu diagnostycznego, który pomoże warsztatom poznać przyczynę usterki oraz sprawnie ją usunąć. Wiele starszych warsztatów ma w wyposażeniu urządzenia diagnostyczne, które kilkanaście lat temu kosztowały fortunę, a dzisiaj są praktycznie bezużyteczne. Autor podpowiada w artykule, jakimi kryteriami należy się kierować przy zakupie nowego testera, aby był jak najdłużej przydatny w warsztacie i dobrze pełnił swoją rolę. 

 Przy identyfikacji pojazdu podstawową czynnością wykonywaną przez diagnostę jest odczytanie numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczonego w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym. Brak cechy identyfikacyjnej lub niemożność jej odszukania powoduje negatywny wynik badania technicznego. W artykule pokazano miejsca trwałego umieszczenia numerów VIN w bardziej i mniej popularnych modelach samochodów z całego świata.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock