Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W artykule autor Mikołaj Słupski prezentuje nową metodę diagnozowania samochodu pod nazwą „minicentrum”. Została ona podniesiona do rangi metody naukowej, ponieważ autor doktoryzował się z tego tematu na Politechnice Lubelskiej. Metoda polega na wytypowaniu miejsca, które stanie się centrum diagnostycznym. Pod pojęciem miejsce rozumie się pewien punkt fizyczny w obszarze samochodu. W to nowe miejsce przeznaczone do pomiarów zostaje włą­czona dodatkowa aparatura diagnostyczna. W odróżnieniu od tradycyjnej metody, skaner jest podłączany nie tylko do fabrycznego gniazda diagnostycznego, ale także do nowego, wprowa­dzonego punktu, określonego jako miejsce i otoczenie minicentrum. Jak w praktyce korzystać z tej metody i jakie zalety daje jej stosowanie? O tym można przeczytać w artykule.

Od pierwszego stycznia zaczęło obowiązywać w Niemczech rozporządzenie dotyczące sprawdzania świateł podczas okresowych badań technicznych. Obecnie każde stanowisko do kontroli i ustawiania reflektorów musi być zgodne z przepisami, skalibrowane i przejść pozytywnie urzędowe sprawdzenie. Jak pokazują statystyki organizacji wykonujących badania, wadliwe oświetlenie jest najczęstszą, stwierdzaną podczas kontroli w SKP, usterką w pojazdach. W istotnej części jest to związane z nieprawidłowym ustawieniem reflektorów. Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie oświetlenia (wykorzystujące np. technikę LED lub laserową, światła matrycowe LED) oraz systemy ze zmienną granicą światłocienia stawiają także nowe wymagania dotyczące kontroli i regulacji reflektorów. Nowe wymagania mają na celu zwiększenie dokładności i powtarzalności pomiaru ustawienia świateł.  Na czym polegają zmiany i jakie wyzwania postawiono przed niemieckimi organizacjami wykonującymi badania techniczne? Odpowiedź w numerze.

W kilku ostatnich artykułach publikowanych w miesięczniku autor opisywał zarówno przebieg postępowania, jak i ewentualne skutki orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności przepisów art. 84 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z ustawą zasadniczą. Niestety Trybunał postanowił 19 grudnia 2017 r. o umorzeniu tego postępowania, odmawiając jednocześnie odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowe przepisy są lub nie są zgodne z konstytucją. Obecnie wywołuje to już negatywny skutek w postaci tego, że sądy administracyjne podejmują masowo postępowania wobec diagnostów, które były dotychczas zawieszone ze względu na zawisłość sprawy w Trybunale. Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień skutkuje tym, że w ciągu pięciu kolejnych lat nie mogą być ponownie przyznane uprawnienia do wykonywania tychże badań. Autor omówił w artykule wywód Trybunału Konstytucyjnego.

Badanie hałasu jest przeprowadzane w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przekroczenia wartości określonych w warunkach technicznych. Sprawdzenie spełnienia warunku ustawowego dotyczącego emisji hałasu  należy zarówno do organu kontrolującego, jak także do diagnosty wykonującego badanie techniczne pojazdu. W artykule omówiono procedurę pomiaru hałasu w warunkach skp. Podano kryteria oceny oraz wartości poziomu hałasu zewnętrznego dla pojazdów niehomologowanych. Na koniec artykułu poruszono kwestię dotyczącą dokładanych sygnałów dźwiękowych w pojazdach.

Cofanie liczników całkowitego przebiegu pojazdu jest zjawiskiem powszechnym i od dawna znanym w branży motoryzacyjnej. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Od dawna mówi się o potrzebie ukrócenia tego procederu. Wiele krajów, w tym przede wszystkim europejskich, podjęło działania mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Nowy pomysł walki z procederem cofania licznika przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, kierując do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustaw „Kodeks karny” oraz „Prawo o ruchu drogowym”. W artykule omówiono przewidywane kary za tego rodzaju przestępstwa, wyjątkowe warunki dopuszczenia wymiany licznika oraz nowe obowiązki dla SKP związane z kontrolą licznika po wymianie.

Podkategorie

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock