Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Elektromobilność wymieniana we wszystkich przypadkach i językach była tematem przewodnim wrze­śniowego salonu IAA we Frankfurcie. Każdy większy koncern potraktował za punkt honoru prezentację no­wego modelu elektroauta, a poddo­stawcy rozwiązań na rzecz elektro­mobilności zajęli swoimi stoiskami więcej niż jedną halę (relację z IAA zamieszczamy na str. 38). Jednak do­minacja samochodów elektrycznych w przyszłości nie jest tak oczywista. Zbyt dużo czynników będzie decy­dowało nie tylko o rozwoju napędu elektrycznego, ale nawet całej mo­toryzacji indywidualnej. Wymienił je Eric Jonnaert, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pro­ducentów Pojazdów ACEA, podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju (więcej na str. 44). Postawił też zna­mienną tezę, że obecnie nie da się przewidzieć przyszłości motoryzacji.

Można już jednak przewidzieć zmiany, które wkrótce będą wprowa­dzane do procedury badań technicz­nych w Polsce, o czym pisze Marcin Barankiewicz w artykule na str. 17. Czy w ramach badań technicznych można zrezygnować z kontroli spalin w nowych samochodach? Czy moż­na zupełnie zrezygnować z bada­nia spalin w 30-letnich gruchotach? A czy można bezpłatnie badać spali­ny w pozostałych pojazdach? Można. Gdzie? W Kanadzie. Po szersze wy­jaśnienie odpowiedzi na te pytania odsyłam do artykułu Michała Kija (str. 12). Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Downsizing silnika spalinowego, rozumiany jako ograniczanie jego pojemności skokowej i zmniejszanie liczby cylindrów w celu redukcji zużycia paliwa i emisji substancji toksycznych, powoduje pogorszenie osiągów i komfortu pracy jednostki napędowej. Jednym z zabiegów stosowanych z myślą o skompensowaniu tych niekorzystnych efektów jest doładowanie. W przypadku  turbosprężarki napędzanej energią spalin, pojawia się problem tzw. turbodziury, czyli zwłoki w działaniu tego urządzenia.    Stosowane środki zapobiegające temu zjawisku, jak np. różne metody regulacji, zmienna geometria łopatek kierownicy, instalacja dwóch lub trzech turbosprężarek różnej wielkości w układzie szeregowym lub równoległym albo połączenie turbodoładowania z doładowaniem mechanicznym nie zawsze przynoszą zadowalające rezultaty. Skutecznym rozwiązaniem może okazać się elektryczny napęd sprężarki. W artykule omówiono budowę i działanie elektrycznych sprężarek, zalety doładowania elektrycznego oraz miejsca ich seryjnego zastosowania.

W stałej rubryce odpowiedź na pytanie, czy pasy bezpieczeństwa są zawsze wymagane w pojeździe? Z takim pytaniem zwrócił się jeden z diagnostów wykonujących badanie pojazdu wyprodukowanego i zarejestrowanego po raz pierwszy w 1969 r. Właściciel pojazdu nie zamierzał go rejestrować jako pojazd zabytkowy. Ponieważ samochód nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa, pojawiło się pytanie, czy w takim przypadku wynik badania technicznego będzie pozytywny? Odpowiedź w numerze

Systemy wspomagania kierowcy (ADAS) stanowią coraz częściej standardowe lub opcjonalne wyposażenie nowych samochodów. Wiele z tych systemów korzysta z czujników radarowych oraz kamer. Od ich stanu technicznego zależy sprawne działanie systemów. Jak każdy podzespół w samochodzie, również te elementy wymagają okresowej obsługi oraz napraw. W artykule Piotr Sendor z działu Automotive Aftermarket firmy Bosch udziela odpowiedzi na pytania:  Jaki jest warunek prawidłowego funkcjonowania syste­mów ADAS w samochodzie? Jaki jest podział metod kalibracji czujników oraz całych systemów ADAS? Czy na rynku są dostępne odpo­wiednie narzędzia i na ile mogą być uniwersalne? Czym kierować się przy doborze wyposażenia do kalibracji? 

Wykonując badania techniczne – najczęściej okresowe przed pierwszą rejestracją lub dodatkowe po zmianie konstrukcyjnej – diagnosta musi dokonać pomiarów w celu ustalenia wymiarów. Jest to istotne, ponieważ od zmierzonych wartości będzie uzależniona decyzja o wyniku badania. W artykule podano, jakie są dopuszczalne długości, szerokości i wysokości pojazdów w podziale na ich kategorie. Autor omawia sposób pomiaru gabarytów oraz wymienia urządzenia i wyposażenie, które nie mają wpływu na pomiar.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock