Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Dwadzieścia lat temu najważniejszym ostrzeżeniem dla naprawiających samochody był temat poduszek powietrznych. Każdy mechanik, elektryk czy blacharz zwracał uwagę na poduszki i okablowanie od nich. Ukształtowała się pewnego rodzaju kultura techniczna dotycząca ostrożności obchodzenia się z poduszkami. Świat zmienił się, technika poszła do przodu i we współczesnym samochodzie mamy wiel­ką liczbę systemów i urządzeń, które wymagają bardzo dużej ostrożności i staranności. Niepotrzebne lub niefachowe odłączenie lub zdemontowanie jakiegoś elementu może pociągnąć za sobą kosztowne i czasochłonne naprawy, łącznie z progra­mowaniem. Autor prezentuje taką sytuację na przykładzie naprawy składanego dachu.

Przy oględzinach pojazdów wyposażonych w urzą­dzenia sprzęgające ważnym elementem badania jest weryfikacja informacji podanych na urządze­niach lub elementach sprzęgających. W artykule wymieniono i opisano poszczególne klasy urządzeń sprzęgających, o których jest mowa w regulaminie 55 EKG ONZ. Podano kryteria, jakimi powinien kierować się diagnosta podczas badania i sprawdzania warunków tech­nicznych dla urządzeń sprzęgających, oraz sposób oceny tabliczki znamiono­wej haka. Na zakończenie artykułu przedstawiono wprowadzone od 10 maja 2018 r. zmiany warunków technicznych w zakresie sprzęgu do przewozu dłużycy.

W poprzednich dwóch częściach artykułu (nr. 4 i 5’18 SM) przedstawiono normy zawarte w ustawie „Prawo przedsiębiorców”, które całkowicie zastąpiły poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W tym artykule autor omawia wprowadzone objaśnienia prawne, które mają przyczynić się do zwiększenia jednolitości praktyki stosowania przepisów prawa przez organy administracji publicznej. Z artykułu można również dowiedzieć się, co oznaczają pojęcia „interpretacje indywidualne” oraz „utrwalona praktyka interpretacyjna”.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy wykonując badanie okresowe i dodatkowe należy zarejestrować je jako dwa oddzielne badania, czy można je połączyć pod jedną pozycją badania (okresowe + dodatkowe)?

Od kilku miesięcy głośno mówi się o ochronie danych osobowych, o nowym rozporządzeniu ogólnym nazywanym w skrócie RODO. Nowa regulacja przewiduje zmianę podejścia do tematu ochrony danych osobowych. Wielu przedsiębiorców i diagnostów zadaje pytanie, czy RODO dotyczy także stacji kontroli pojazdów? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Nowe regulacje dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe. W artykule omówiono obo­wiązki, które należy spełnić, zasady przechowywania danych oraz konsekwencje dla SKP.

Podkategorie

AktualnościSiteLock