Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com



Badanie stanu technicznego samochodów stało się w Szwecji obowiązkowe dopiero w 1965 r. Za­danie to powierzono spółce Svensk Bilprovning AB. Powstała we wrześniu 1963 r. i przez wiele lat mia­ła pozycję monopolisty. Utraciła ją 1 lipca 2010 r., gdy uwolniono rynek. Od tamtej pory każdy może starać się o możliwość prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W jaki sposób obecnie jest zorganizowany system badań technicznych w Szwecji? Odpowiedź w artykule.

Okresowe badanie techniczne może być jednym z elementów przygotowania motocykla do sezonu – który niebawem się rozpocznie. Dlatego ważne jest wykonanie wszystkich czynności kontrolnych, aby ten pojazd, który jest dopuszczany do ruchu, mógł poruszać się bezpiecznie do kolejnego okresowego badania technicznego. W artykule omówiono krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać podczas okresowego badania motocykla w skp.

W dniu 30 kwietnia 2018 weszła w życie ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Wprowadziła ona wiele zmian prawnych mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie w sądach administracyjnych zapadają pierwsze wyroki, które opierają się na tych nowych uregulowaniach. Organy administracji publicznej działają tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. To znaczy, że mogą w stosunku do przedsiębiorcy wykonywać takie uprawnienia, stosować takie środki, które są wprost wpisane jako ich kompetencja w przepisach prawa. Odejście od tego sposobu rozumienia prawa narusza m.in. wolność wykonywania działalności gospodarczej, opisaną obecnie w art. 8 „Prawa przedsiębiorców”. Na zilustrowanie tego problemu omówiono w artykule przykład stosowania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” przez starostów wobec przedsiębiorców prowadzących skp.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy diagnosta może pracować w więcej niż jednej SKP?

Od początku 2019 r. zmieniły się przepisy podatkowe dotyczące zasad rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Mają one wpływ na opodatkowanie leasingu, nabycia i używania tych samochodów w firmie. Księgowi obsługujący przedsiębiorców zaczęli wysyłać do stacji kontroli pojazdów auta firmowe w celu wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wówczas okazało się, że diagności nie bardzo wiedzą, co mają robić. Wydawało się, że wystarczy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z przywołaniem podstaw prawnych ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Takie działanie nie jest prawidłowe. W artykule wyjaśniano poprawną procedurę przeprowadzenia takiego dodatkowego badania.

Podkategorie





Aktualności



targi.paliwa


profiauto


profiauto






SiteLock