Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Trwają prace rządu nad noweliza­cją „Prawa o ruchu drogowym”. Czy szykowane zmiany oznaczają koniec problemów stacji kontroli pojazdów, czy ich początek? Na tym etapie jeszcze nie wiadomo, choć informa­cje są dla środowiska niepokojące. Prezentujemy je w artykule Marcina Barankiewicza na str. 16. Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, planowane zmiany przepisów są tak daleko idące, że projekt powinien być ponownie poddany konsultacjom społecznym. Można oddać swój głos popierający takie stanowisko PISKP na stronie www. piskp.pl, do czego zachęcam Czytelników. Niech wynik poparcia pokaże stopień determina­cji środowiska i może dzięki temu zostanie zauważony przez twórców przepisów. Cały czas pozostaje nie­rozwiązany temat zmiany opłat za badania i – jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infra­struktury – nie zostanie w najbliż­szym czasie rozwiązany, pomimo wielokrotnych deklaracji. Ten temat oraz inne dotyczące zmian w organi­zacji badań w Polsce będą omawiane podczas majowej konferencji PISKP w Ustce. Zapowiada się gorąca dys­kusja, a sformułowane uwagi i apele z pewnością dotrą do adresatów. Kon­ferencja ma wzmocnić głos środowi­ska w debacie publicznej w ramach zasady Nihil Novi („nic o nas bez nas”), stosowanej jeszcze w Polsce średniowiecznej i aktualnej do dziś.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Okres zimowej aury pomalutku zbliża się do końca i wraz z nadejściem wiosennego ciepła użytkownicy samochodów dostrzegają potrzebę włączenia układu klimatyzacji. Jeżeli układ z czynnikiem chłodzącym jest szczelny, to po załączeniu sprężarki klimatyzacji w niedługim czasie otrzymujemy przyjemne chłodne powietrze wydobywające się z nawiewów pojazdu. Niestety, chłodnym powiewom bardzo często towarzyszy nieprzyjemny zapach, uciążliwy dla użytkowników pojazdu, ale również szkodliwa dla zdrowia. Sposobów odgrzybiania klimatyzacji jest kilka, po­czynając od użycia wszelkich środków chemicznych w sprayu, poprzez środki chemicz­ne uwalniane dzięki urządzeniom ultradźwiękowym, aż po ozonowanie. Ostatnie dwa sposoby są wykorzystywane przez warsztaty specjalizujące się w serwisowaniu kli­matyzacji. Ozonowanie samochodu jest bezpieczne dla człowieka, pod warunkiem, że przestrzega się kilku prostych zasad. W artykule omówiono działanie ozonu oraz schemat procesu ozonowania.

Diagnosta samochodowy jest wyposażony w różne narzędzia do badania, a mianowicie: narzędzia ręczne, mierniki i przyrządy diagnostyczne. Umiejętność korzystania z tych narzędzi jest wiedzą i sztuką, którą zdobywa się wraz z doświadczeniem. Dobry doświadczony diagnosta potrafi w kilku ruchach znaleźć usterkę. Wiadomo jednak, że w pracy nie są w pełni wykorzystywane urządzenia, jakimi dysponuje warsztat; dowód na to przedstawiono w artykule. Temat dotyczy usterki czujnika tlenu, a dokładniej – działania integratora.

Siódma generacja układu sterującego pracą silnika firmy Bosch typu Motronic, to złożony system przeznaczony do kontroli i regulacji jednostek napędowych o zapłonie iskrowym. Układ Motronic 7.5 odpowiada za sterowanie silników zarówno z wtryskiem paliwa do kanału dolotowego w wersji o oznaczeniu ME 7.5.xx, jak i z wtryskiem bezpośrednim – oznaczenie MED 7.5.xx. Obie wersje są oparte na sterownikach z procesorami o 16-bitowej architekturze, lecz różnych zasobach pamięci operacyjnej i prędkościach działania. W artykule omówiono elementy układu na przykładzie silnika 1.8 T oraz zasadę przepływu sygnałów.

Dnia 7 marca 2018 r. parlament zakończył prace i przekazał do podpisu prezydenta RP projekt ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”. Ma ona w założeniu całkowicie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasadniczym celem nowej ustawy jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz różnych zasad istotnych dla przedsiębiorców, a obok innych ustaw ma być częścią nowej „Konstytucji Biznesu”. W numerze zaprezentowano główne założenia ustawy. W kolejnych artykułach zostaną opisane niektóre ze szczegółowych uregulowań ustawy „Prawo przedsiębiorców”, ograniczając się jednak, ze względu na obszerność aktu prawnego, do niektórych najistotniejszych zapisów.

Podkategorie

AktualnościSiteLock