Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comPrzy okazji zmiany modelu minivana Chrysler Voyager z RG na RT, w 2008 r. wprowadzono innowacyjne rozwiązanie stacyjki zapłonowej. Wileless Ignation Node (WIN) to stacyjka bez tradycyjnego kluczyka, która łączy w sobie funkcje: immobilizera, odbiornika sygnałów radiowych oraz elektronicznego włącznika zapłonu. Rozwiązanie to zostało przejęte w ramach koncernu DaimlerChrysler z marki Mercedes-Benz. Od 2009 r. jest stosowane także w nowym modelu Dodge Journey. Na polskim rynku znajduje się wciąż duża liczba tych samochodów, dlatego mechaników może zainteresować zasada działania tego ważnego elementu sterującego oraz występujące problemy eksploatacyjne i diagnostyczne.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Jaka liczba osi powinna być wpisana w pozycji L dowodu rejestracyjnego w przypadku przyczepy, któ­ra ma dwie osie oddalone od siebie nie więcej niż 1 m

Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego diagnosta podsumowuje przez przygotowanie dla wnioskodawcy dwóch zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu. Zaświadczenia oraz część badania technicznego zostały opisane w nr. 9 i 10/2018 SM. W tym artykule autor przedstawia ostatni etap badania pojazdu zabytkowego, a mianowicie: sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz towarzyszących diagnoście utrudnień.

Projekty aktów prawnych implementujących do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zostały już w chwili publikacji niniejszego tekstu skierowane do prac w sejmie RP. O tym, jak bardzo modyfikują one obecnie obowiązujące prawo dotyczące obowiązkowych badań technicznych pojazdów, autor przedstawia na przykładzie projektowanych zapisów dotyczących badania zadymienia spalin w pojazdach wyposażonych w diesle. W artykule omówiono również rozbieżność w terminie obowiązywania dodatkowych wymagań dla dymomierzy. O ile w implementacji dyrektywy 2014/45/UE minister przewidział okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2023 dla obowiązywania tych wymagań, to już w dziale IV załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów dodano zapis mówiący, że: wynik pomiaru jest archiwizowany w urządzeniu i w rejestrze stacji kontroli pojazdów. Tutaj minister infrastruktury nie przewidział już żadnych okresów przejściowych. Więcej informacji na ten temat w artykule.

Przy wykonywaniu okresowego badania technicznego pojazdu bardzo ważnym jego elementem, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, jest badanie skuteczności działania układu hamulcowego. W obliczu zbliżających się zmian przepisów, dotyczących m.in. archiwizacji wyników badań, wykonanie poprawnie tej czynności wchodzącej w zakres badania technicznego będzie miało wpływ na zatwierdzenie wyniku badania przez organ kontrolujący w czasie kontroli SKP. W artykule przypomniano, co to jest  wskaźnik skuteczności hamowania i jakie są minimalne wartości tych wskaźników dla różnych pojazdów. Omówiono również problemy związane z podłączeniem mierników ciśnienia do pneumatycznego układu hamulcowego.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock