Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Diagnosta samochodowy jest wyposażony w różne narzędzia do badania, a mianowicie: narzędzia ręczne, mierniki i przyrządy diagnostyczne. Umiejętność korzystania z tych narzędzi jest wiedzą i sztuką, którą zdobywa się wraz z doświadczeniem. Dobry doświadczony diagnosta potrafi w kilku ruchach znaleźć usterkę. Wiadomo jednak, że w pracy nie są w pełni wykorzystywane urządzenia, jakimi dysponuje warsztat; dowód na to przedstawiono w artykule. Temat dotyczy usterki czujnika tlenu, a dokładniej – działania integratora.

Dnia 7 marca 2018 r. parlament zakończył prace i przekazał do podpisu prezydenta RP projekt ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”. Ma ona w założeniu całkowicie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasadniczym celem nowej ustawy jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz różnych zasad istotnych dla przedsiębiorców, a obok innych ustaw ma być częścią nowej „Konstytucji Biznesu”. W numerze zaprezentowano główne założenia ustawy. W kolejnych artykułach zostaną opisane niektóre ze szczegółowych uregulowań ustawy „Prawo przedsiębiorców”, ograniczając się jednak, ze względu na obszerność aktu prawnego, do niektórych najistotniejszych zapisów.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy wykonując badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego za granicą po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję, należy dokonać prerejestracji pojazdu?

Środowisko badań technicznych pojazdów w Polsce cały czas czeka na zmiany prawa związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Kolejna wersja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ukazała się publicznie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ale już bez możliwości zgłaszania do niej uwag przez stronę społeczną. Artykuł poświęcono różnicom, które występują w porównaniu do wcześniej znanych i omawianych wersji ustawy w kontekście wykonywania badań technicznych. W następnym numerze zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze stacjami kontroli pojazdów.

Ogranicznik prędkości, jak sama nazwa wskazuje, służy do ograniczenia prędkości pojazdu, która z kolei ma bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek wyposażenia pojazdu w ogranicznik prędkości wynika z zapisu art. 66 ust. 1a ustawy „Prawo o ruchu drogowym. Jednak przepisy te są niekompletne i należy wrócić do historycznej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Wymieniono tam pojazdy, dla których ogranicznik prędkości nie jest wymagany. W artykule omówiono ponadto zasadę działania ogranicznika, problemy z jego identyfikacją oraz kryteria oceny stanu technicznego.

Podkategorie

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock