Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W numerze 11/2017 SM została przedstawiona procedura kalibrowania czujnika radarowych i kamery w samochodzie Grupy VAG na stanowisku firmy Bosch. Po uzupełnieniu stanowiska w odpowiednie tablice można jednak także obsługiwać samochody innych marek. Jak przebiega kalibracja zaawansowanych asystentów kierowcy w przypadku samochodów KIA i Hyundai? Opis procedury przedstawiono w artykule.

Rozwiązanie Twinport ECOTEC, w którym zastosowano małe przepustnice w podwójnych kanałach dolotowych, jest spotykane wielu silnikach benzynowych Opla o pojemności od 1.0 do 1.6 litra. Potrafi czasami dostarczyć sporych problemów użytkownikom tych aut. Usterka kolektora Twinport powoduje najczęściej zaświecenie kontrolki „check” i zapisanie kodu P1113, ponadto samochód wyraźnie traci dynamikę oraz wzrasta zużycie paliwa. W jaki sposób diagnozować tego typu awarię? Odpowiedź w artykule.

Nie bez problemów wystartował CEP 2.0 dla stacji kontroli pojazdów. Ujawniły się błędy np. w słowniku usterek czy w słowniku badań technicznych (brak dodatkowego badania technicznego HAK). Praca SKP w realiach nowego CEP 2.0 jest możliwa po wprowadzeniu zmian w procedurze badań. W Dzienniku Ustaw z 10 listopada 2017 r. ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań oraz wzorów dokumentów. Zmiany te różnią się nieco od projektu rozporządzenia, który był omawiany w numerze 10/2017 SM. Występujące różnice zostały omówione w artykule.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie, przy jakich badaniach technicznych nie wymaga się tablic rejestracyjnych? Tablice rejestracyjne w ostatnich latach – za sprawą zmieniających się przepisów – stały się jednym z „najważ­niejszych” punktów badania technicznego. Różnorodność interpretacji doprowadzała do takich sytuacji, w których diagnosta był zmuszony zadać pytanie użytkownikowi: W którym wydziale komunikacji Pan/Pani będzie rejestrować pojazd? Od odpowiedzi zależało, czy tablice do badania technicznego będą wymagane, czy też nie. W artykule także wyjaśniono kwestie nadawania cech identyfika­cyjnych na podstawie decyzji starosty i wymagania tablicy rejestracyjnej przy nabijaniu nowych numerów.

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Ma ono służyć interesom obrotu gospodarczego pozbawiając skutecznej ochrony wierzyciela, który wskutek upływu czasu nie potrafi już udowodnić swojej wierzytelności. Wierzyciel, mimo że przedawnienie następuje z mocy prawa, nadal może jednak pozwać dłużnika do sądu. W artykule omówiono projekt zmian ustawy „Kodeks cywilny”, ustawy o prawach konsumenta oraz „Kodeksu postępowania cywilnego”, który ma na nowo ustalić przepisy prawne dotyczące przedawnienia roszczeń. Zasadniczym celem projektowanych rozwiązań jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock