Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

W poprzednich dwóch częściach artykułu (nr. 4 i 5’18 SM) przedstawiono normy zawarte w ustawie „Prawo przedsiębiorców”, które całkowicie zastąpiły poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W tym artykule autor omawia wprowadzone objaśnienia prawne, które mają przyczynić się do zwiększenia jednolitości praktyki stosowania przepisów prawa przez organy administracji publicznej. Z artykułu można również dowiedzieć się, co oznaczają pojęcia „interpretacje indywidualne” oraz „utrwalona praktyka interpretacyjna”.

Od kilku miesięcy głośno mówi się o ochronie danych osobowych, o nowym rozporządzeniu ogólnym nazywanym w skrócie RODO. Nowa regulacja przewiduje zmianę podejścia do tematu ochrony danych osobowych. Wielu przedsiębiorców i diagnostów zadaje pytanie, czy RODO dotyczy także stacji kontroli pojazdów? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Nowe regulacje dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe. W artykule omówiono obo­wiązki, które należy spełnić, zasady przechowywania danych oraz konsekwencje dla SKP.

Do wyposażenia mającego bardzo duże znacze­nie w poprawieniu komfortu należą elektrycznie sterowane podnośniki szyb bocznych pojazdu. Rozwiązanie ma swoje plusy i minu­sy. Po stronie mi­nusów możemy zaliczyć wyższą skłonność do awarii, niż w przypadku układów z mechanicznym opuszczaniem i podnoszeniem szyb. W artykule autor wymienia i szerzej prezentuje najczęściej występujące usterki w układach elektrycznego sterowania podnośnikami szyb. Podpowiada również, w jaki sposób można doraźnie usunąć niektóre awarie.

Dzień 20 maja miał być przełomową datą w dziejach badań technicznych pojazdów w Polsce. Już rok temu minął termin wdrożenia do polskiego prawa nowej dyrektywy 2014/45/UE, narzuconej na wszystkie kraje członkowskie, i właśnie od 20 maja tego roku dyrektywa miała być stosowana. Długo i hucznie zapowiadane zmiany nie weszły jednak w życie. Może dobrze, że tak się stało. Projekt wzbudzał bowiem od początku wiele kontrowersji środowiska, mimo że był wielokrotnie poprawiany. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, które postulaty i uwagi zgłaszane przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów w imieniu przedsiębiorców zostaną uwzględnione. Teraz już wiemy, że część z nich znalazła się w najnowszej wersji projektu, co widać w opublikowanym dokumencie (odsyłam do informacji obok). Jako pierwsi mogli się o tym dowiedzieć uczestnicy konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” z ust szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, który specjalnie w tym celu przyjechał do Ustki (relacja z konferencji na str. 5). Czy zapowiadane zmiany wejdą w życie w tym roku – jeszcze nie wiadomo. Ważne jest, że zmiany idą w dobrym kierunku i warto było na nie czekać, nawet kosztem unijnych kar.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy diagnosta może skorygować rok produkcji ustalony w trakcie pierwszego badania technicznego pojazdu?

Podkategorie

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock