Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comUszkodzenie uszczelki głowicy to jedna z poważniejszych awarii w silnikach spalinowych. Jej początkowe objawy są zazwyczaj słabo widoczne, dlatego mogą przez pewien czas pozostać przez użytkownika niezauważone. Jednak ich lekceważenie może skutkować poważnymi konsekwencjami, z całkowitym zniszczeniem silnika włącznie. Dla tego ważne jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie problemu i usunięcie go w sposób przywracający silnikowi pełną sprawność. W artykule przedstawiono objawy świadczące o uszkodzeniu uszczelki oraz poprawną procedurę jej wymiany.

W artykule z poprzedniego numeru (nr 12/2018 SM) omówiono kluczowe kwestie dotyczące przeprowadzania skutecznej diagnostyki we współczesnych samochodach. Bardzo istotna w tym działaniu jest wiedza i doświadczenie oraz sprzęt umożliwiający wykorzystanie tego potencjału. Jednak sam sprzęt diagnostyczny nie powinien ograniczać się do dobrej klasy testera, lecz dodatkowo obejmować oscyloskop i ewentualnie generator sygnałów ze sterownikiem. Kontynuując cykl związany z diagnostyką warsztatową, autor będzie pokazywał przypadki, w których zastosowanie testera wraz z oscyloskopem i generatorem pozwoliło rozwikłać wiele problemów.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: W związku z tym, że w wyposażeniu stacji kontroli pojazdów spotka się linie diagnostyczne, które nie obliczają automatycznie wskaźnika skuteczności hamowania, jak można obliczyć ten wskaźnik w samochodzie ciężarowym?

Zapisy prawa zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla stacji kontroli, dotyczące dymomierzy, zostały szczegółowo omówione w artykule „Nowe wymagania dla dymomierzy” (nr 11’2018 Serwisu Motoryzacyjnego). Analiza zawartych w nim informacji umożliwia wysunięcie dwóch zasadniczych wymagań, jakie powinny spełniać dymomierze używane w SKP, w przypadku przyjęcia projektu rozporządzenia w obecnie procedowanej formie. W artykule przedstawiono te wymagania i urządzenia, które je spełniają.

Wykonanie poprawnie wszystkich czynności badania okresowego, z uwzględnieniem „czynnika stresującego” wynikającego z samej kontroli, nie jest prostą sprawą. Już zapamiętanie całego zakresu sprawia trudności. W wyniku rutyny lub stresu niektóre czynności są często pomijane, a mogą decydować o wyniku kontroli pracy diagnosty.  Aby pozytywnie przejść kontrolę poprawności przeprowadzenia badania okresowego, należy przede wszystkim uwzględnić cały zakres oceny stanu technicznego pojazdu, który jest określony w zał. nr 1 rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. W artykule omówiono kilka najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy okresowym badaniu technicznym, oraz czynności, które często nie są wykonywane.

Podkategorie

Aktualności

SiteLock