Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zdaniem rządu Polska jest w czołówce państw unijnych, jeżeli chodzi o wielkość luki w VAT. Wdrożone dotychczas środki mające przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, z dzisiejszej perspektywy, okazują się niewystarczające. Potrzebne jest nowe systemowe rozwiązanie, tj. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Zgodnie z nim płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. W artykule opisano mechanizm rozliczania podatku VAT, który ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

AktualnościSiteLock