Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

28 września ustawa zmieniająca ustawę „Prawo o ruchu drogowym” oraz inne ustawy została przyjęta bez poprawek przez senat i skierowana do podpisu przez prezydenta. Otwiera to drogę do wydania, czy też nowelizacji wielu rozporządzeń, które wykonują zapisy ustawowe. Jednym z takich rozporządzeń, które będzie musiało być dostosowane do nowych regulacji, jest rozporządzenie regulujące zakres i sposób przeprowadzania badania technicznego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt takiego rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji. Co zmieni się w procedurze badań? Jak zgłaszać niezgodności numerów w pojeździe poza systemem teleinformatycznym? Czy zostaną zmienione klasyfikacje niektórych usterek odpowiednio jako istotnych albo drobnych? Autor zajął się w artykule wyjaśnieniem tych oraz innych kwestii, które będą na nowo regulowane w planowanym rozporządzeniu. 

AktualnościSiteLock