Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zgodnie z procedurą diagnosta SKP, wykonu­jąc czynności okresowego badania technicznego, ocenia stan techniczny wyłącznie poprzez oględziny amortyza­torów pod kątem wycieków, uszkodzenia, jak i pewności mocowania. Zatem nie ma mowy o użyciu urządzenia do pomiaru skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. To urządzenie jest wykorzystywane do niektórych badań dodatkowych, w głównej mierze do badania tzw. „powy­padkowego”. Jakie metody stosuje się podczas badania amortyza­torów w SKP? Kiedy wynik badania jest pozytywny, a kiedy negatywny? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock