Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comKilkanaście lat temu było głośno o mechanizmach elektrohydraulicznego uruchamiania hamulców (EHB, SBC), w których wyeliminowano bez­pośrednie mechaniczne połączenie pedału z pompą. W wyniku nacisku na pedał powstawał sygnał elektrycz­ny, przekazywany do sterownika, skąd odpowiednie polecenia trafiały do elementów wykonawczych poszcze­gólnych kół. Rozwiązanie jednak ze względu na skomplikowaną budowę, trudną obsługę i dużą zawodność nie znalazło ono szerszego zastosowania. W związku z rozpowszechnieniem pojazdów o napę­dzie elektrycznym i hybrydowym, w których wykorzy­stanie podciśnienia do wspomagania działania układu hamulcowego jest trudne lub wręcz niemożliwe, pojawi­ła się potrzeba opracowania urządzeń wspomaga­jących funkcjonujących niezależnie od silnika spalino­wego. Tak powstało elektromechaniczne rozwiązanie Boscha o nazwie iBooster oraz urządzenie MK C1/IBS firmy Continental. W artykule omówiono budowę i zasadę działania obu tych systemów.

W artykule opisano w przypadek awarii Mercedesa GLK, który trafił do warsztatu po dwóch po­ważnych awariach. Podczas jazdy na autostradzie w samochodzie tym doszło do ugięcia przedniego wału napędowego. Wał ten jest poprowadzony bardzo blisko automatycznej skrzynki biegów i jego ugięcie spowodowało rozbicie obudowy skrzynki. Dwukrotne próby naprawy polegające na zamontowaniu używanej skrzynki i przedniego wału napędowego nie dały efektu. Dopiero w trzecim warsztacie zlokalizowano źródło problemów i dokonano skutecznej naprawy. Z całą procedurą diagnozowania i naprawy można zapoznać się w artykule.

Badanie stanu technicznego samochodów stało się w Szwecji obowiązkowe dopiero w 1965 r. Za­danie to powierzono spółce Svensk Bilprovning AB. Powstała we wrześniu 1963 r. i przez wiele lat mia­ła pozycję monopolisty. Utraciła ją 1 lipca 2010 r., gdy uwolniono rynek. Od tamtej pory każdy może starać się o możliwość prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W jaki sposób obecnie jest zorganizowany system badań technicznych w Szwecji? Odpowiedź w artykule.

Bardzo często małe wycieki oleju silnikowego są przez kie­rowców lekceważone, jednak zupełnie niesłusznie. Z małego wycieku może bowiem powstać w bardzo krótkim czasie duży wyciek, który skutecznie uszkodzi silnik czy skrzynkę biegów. Bardzo ważna jest sprawna diagnoza dotycząca nawet niewielkiego ubytku każdego środka smarnego. W artykule omówiono zasady przeprowadzania skutecznej diagnozy wycieków. Omówiono również przypadek niefachowej wymiany uszkodzonego uszczelniacza wału korbowego, który spowodował duże koszty naprawy.

Okresowe badanie techniczne może być jednym z elementów przygotowania motocykla do sezonu – który niebawem się rozpocznie. Dlatego ważne jest wykonanie wszystkich czynności kontrolnych, aby ten pojazd, który jest dopuszczany do ruchu, mógł poruszać się bezpiecznie do kolejnego okresowego badania technicznego. W artykule omówiono krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać podczas okresowego badania motocykla w skp.

Podkategorie

Aktualnościtargi.paliwa


profiauto


profiauto


SiteLock