Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Subpages

O napięciach pożyczonych do zasilania konkretnych podzespołów można dużo pisać, ale najlepiej jak omawia się konkretne przypadki. Autor artykułu posłużył się przy tym przykładem z praktyki warsztatowej, dotyczącym samochodu marki Opel z silnikiem 1.8 i sterow­nikiem typu Simtec. Aby napra­wić uszkodzony system sterowania tego silnika, należy naprawić sterownik. Błędem nie jest wcale „pożyczenie” napięcia zasilania z innego miejsca. Autor opisuje szczegółowo sposób pobrania masy referencyjnej i napięcia dla tego sterownika. Innym omówionym przykładem jest Opel Zafira z typowym objawem niereagowania na pedał przyspieszenia. Po opisanych w numerze naprawach samochody jeżdżą bezawa­ryjnie przez wiele lat.

Niejeden już mechanik spalił się ze wstydu, gdy w obecności klien­ta szukał na próżno wskaźnika bagnetowego, aby sprawdzić po­ziom oleju. Coraz częściej zdarza się bowiem, że silnik nie ma ta­kiego mechanicznego urządzenia pomiarowego, a stan oleju jest monitorowany przez czujnik poziomu lub czujnik jakości oleju. W samochodach z dynamicznym pomiarem stanu oleju silnikowego do przerwania tego pomiaru jest wykorzystywany sygnał ze stycznika w zamku pokrywy komory silnika. W artykule znajdziemy wyjaśnienie, dlaczego awaria stycznika może prowadzić do przepełnienia miski olejowej. Przeanalizowano również przypadki włączania się lampe­k kontrolnych i komunikatów w zestawie wskaźników informujących o problemach z układem smarowania czy poziomu oleju w silniku.

Procedowany obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ma dostosować prawodawstwo polskie do wymogów dyrektywy 2014/45/UE. Pierwszy projekt, który został poddany szerokim konsultacjom międzyresortowym i społecznym, został przedstawiony w październiku zeszłego roku. Wnioskodawca wprowadził do niego liczne poprawki, a projekt w marcu tego roku został poddany konsultacjom międzyresortowym. podczas organizowanej przez PISKP konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017” została przedstawiona najnowsza wersja projektu. Informacje przekazane w Zakopanem wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. W artykule zostały omówione te przedstawione elementy projektu, które są nowe lub zmieniły się w stosunku do poprzedniego projektu w zakresie stacji i badań. W kolejnym numerze miesięcznika autor zapozna czytelników z propozycjami zmian odnoszącymi się do diagnostów.

Zgodnie z procedurą diagnosta SKP, wykonu­jąc czynności okresowego badania technicznego, ocenia stan techniczny wyłącznie poprzez oględziny amortyza­torów pod kątem wycieków, uszkodzenia, jak i pewności mocowania. Zatem nie ma mowy o użyciu urządzenia do pomiaru skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. To urządzenie jest wykorzystywane do niektórych badań dodatkowych, w głównej mierze do badania tzw. „powy­padkowego”. Jakie metody stosuje się podczas badania amortyza­torów w SKP? Kiedy wynik badania jest pozytywny, a kiedy negatywny? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Z inicjatywy poselskiej wpłynął do Sejmu projekt zmiany art. 78a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który ma dać możliwość czasowego wycofania pojazdów wszystkich kategorii na wniosek ich właściciela określającego samemu czas takiego wycofania. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym właściciele pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 t, nie mają możliwości czasowego wycofania swojego pojazdu z ruchu. Uderza to m.in w miłośników aut zabytkowych (młodszych niż 40 lat), posiadaczy motocykli (używanie sezonowe) oraz wszelkich kierowców poszkodowanych w wypadkach drogowych (nawet auto, które jest całkowicie niesprawne wymaga pełnego ubezpieczenia OC). W artykule przedstawiono proponowaną nowelizację przepisów.

Podkategorie

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock