Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comProjekty aktów prawnych implementujących do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zostały już w chwili publikacji niniejszego tekstu skierowane do prac w sejmie RP. O tym, jak bardzo modyfikują one obecnie obowiązujące prawo dotyczące obowiązkowych badań technicznych pojazdów, autor przedstawia na przykładzie projektowanych zapisów dotyczących badania zadymienia spalin w pojazdach wyposażonych w diesle. W artykule omówiono również rozbieżność w terminie obowiązywania dodatkowych wymagań dla dymomierzy. O ile w implementacji dyrektywy 2014/45/UE minister przewidział okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2023 dla obowiązywania tych wymagań, to już w dziale IV załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów dodano zapis mówiący, że: wynik pomiaru jest archiwizowany w urządzeniu i w rejestrze stacji kontroli pojazdów. Tutaj minister infrastruktury nie przewidział już żadnych okresów przejściowych. Więcej informacji na ten temat w artykule.

Aktualnościprofiauto


SiteLock